Poortman - King of the field - vriend van de weidevogels
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes, abonneer u dan op onze nieuwsbrief.

nieuws
Nieuwsbrief
Poortmansolar
U bevindt zich hier:   Nieuws

Nieuws

30-10-2015 - Harm Poortman: 'Yn twa oeren tiid eigen baas'

In vier decennia bedrijfsgeschiedenis heb je hoogte- en dieptepunten. Zo ook bij Poortman Techniek. Maar wat er ook gebeurde, ze gingen altijd door. “Hannel is sa moai”, vindt Harm. Zoon Thomas neemt de fakkel nu over. Een ander persoon dan zijn vader, maar met vergelijkbaar doorzettingsvermogen.
 
Poortman Gorredijk MGL1196

 

Altijd op zoek naar nieuwe handel. Harm Poortman (63) weet niet anders. Jarenlang reisde hij met een bus vol materiaal langs boerenerven. "Ik soarge derfoar dat ik altyd wat nijs by my hie. Myn klanten moasten nijsgjirrich wêze nei wat ik no wer meinimme soe." Ze noemden hem wel de Auke Rauwerda van Nij Beets. Geen nee te koop.

Het was zijn schoonvader die veertig jaar geleden een ondernemersechtpaar zag in Harm en Tsjitske. Hij hielp het jonge stel in het zadel toen de handel in klompen en klein boerengereedschap van Andries de Groot in Nij Beets te koop kwam. "Ik wie yn twa oeren eigen baas. Ik ha der net iens folle fan meikrigen. Ik krige healwei de middei de sleutels fan de DAF-bestel en gie mei in rolle plastik op paad nei in boer. Ik wit noch dat ik tsjin him sei: ik wit it net, mar ik leau dat ik eigen baas bin."

 

Poortman Gorredijk MGL1162


Gezondheid
Afgelopen weekend vierde Poortman Techniek haar veertigjarig bestaan, deze week zijn Harm en Tsjitske veertig jaar getrouwd. "Sûnder Tsjits hie ik it net rêden." Ze stond niet alleen veertig jaar achter de balie in de winkel, ze ondersteunde Harm ook bij al zijn gezondheidsproblemen. Harm: "At it brij reint, leit myn panne faak op de kop. Ik wie 29, doe’t ik hearde dat ik reuma hie. Doe’t se hearden dat ik in eigen saak hie, seinen se dat ik fuort wol ophâlde koe." Dat deed Harm niet. Ook niet toen hij tijdens een van de operaties een bacteriële infectie opliep. Hij ondervindt er nog steeds de gevolgen van. Harm ging door en is nog steeds betrokken bij het bedrijf dat in 1997 van Nij Beets naar Gorredijk verhuisde. Maar na de festiviteiten rond de veertigjarige jubilea trekt hij zich terug. "Ik moat no foar mysels kieze. Dêr ha de dokters mei goed foar warskôge." Over een paar weken gaat hij voor de 35ste keer onder het mes, in twaalf jaar tijd. En hoe gek het ook klinkt, Harm kijkt ernaar uit. "Dan wurdt myn ankel fêstset en dêr ha ik no bot lêst fan mei it rinnen." Het is voor Harm logisch dat hij ondanks alle tegenslagen altijd doorging. "Jo begjinne ergens oan en dan wolle jo dat dien meitsje."

 

Poortman Gorredijk MGL1115


Zonne-ernergie
Hij is niet de enige die van geen ophouden weet. Zijn vrouw Tsjitske (60) en zoon Thomas (37) hebben dezelfde eigenschappen. "Us Thomas mei graach sels ynstallaasjes úttinke. Dêr kin er ta midden yn de nacht mei dwaande wêze." Meest recente succesnummer van Poortman Techniek is de Plas-Draspomp op zonne-energie. Een pomp die vooral in agrarische gebieden wordt toegepast om water op het land te pompen. Volgens Thomas helpt dat bij de voedselvoorziening voor de vogels. Het helpt bij succesvol weidevogelbeheer.

Thomas kan in deze hele nieuwe afzetmarkt veel kennis kwijt. Want ervaring met zonnepanelen in combinatie met pompen en drinkwater heeft Poortman al bijna 30 jaar. De agrarische wereld kent Poortman als de grote leverancier van mobiele en permanente drinkbakken op zonne-energie. Duizenden van deze apparaten zijn er inmiddels in binnen- en buitenland geleverd. Onder andere Denemarken is een belangrijke afzetmarkt. Thomas: "Folle mear bedriuwen kinne sinnepanelen leverje. Mar ik fyn it in sport om duorseme oplossingen te betinken foar praktykse problemen. En dat kin net iderien." Achter in de bedrijfsloods aan de Badwei heeft Thomas zijn eigen Solar Atelier. Hier monteert hij samen met medewerkers alle systemen, een groeimarkt.

Poortman is ook al jaren groot in schrikapparatuur. Eerst als dealer van het merk Gallangher, later als importeur van het Nieuw-Zeelandse merk PEL. "It is in lestige merk. Earder wiene der twa ferskillende typen apparaten, no bin it der wol tritich."

 

Poortman Gorredijk MGL1186


Industrie
De agrarische sector is maar een van de markten waarin Poortman Techniek opereert. Het bedrijfsleven vormt ook een belangrijke afzetmarkt. Voor kwaliteitsapparatuur en -materialen en een groot assortiment bedrijfskleding en werkschoeisel. Thomas: "At jo earlike prizen foar in goed produkt freegje, komme de bedriuwen wol by dy werom. Mar ek partikulieren binne wolkom yn de winkel. Ik tink dat hiel folle minsken net witte wat wy allegearre fer-
keapje." De verhuur van apparatuur vormt een vierde tak.

 

Poortman Gorredijk MGL1110


"Ik woe net Harm mei klompen en tou wurde", zegt Harm. Daarin is hij geslaagd. De activiteiten zijn heel divers en het bedrijf is op meerdere markten actief. De bakens zijn iedere keer op tijd verzet. Thomas: "Earder sieten der tsien boeren op in kilometer en dy woenen allegear apparatuur ha. No binne der folle minder boeren. Jo moatte goed witte wat der spilet, mar dan komt der ek altyd wol wer wat nijs op jo paad." Zo is Poortman sinds kort importeur van een speciale vlotter, waardoor pompen een stuk zuiniger met energie omgaan. "En sa geane wy moai fierder."

 

Poortman Gorredijk MGL1139

 

 

Terug


Badweg 40
8401 BL Gorredijk
Tel : +31 (0) 513 466 003
Fax : +31 (0) 513 466 004
infopoortmantechniek.nl

Volg ons ook via

Volg Poortman Solar op Facebook Volg Poortman Solar op Twitter

U heeft al een Poortman Solar drinkbak vanaf 1995 euro
  U heeft al een
Poortman Solar
drinkbak vanaf
€ 1995,-
ex. BTW

Ga direct naar

Waarom Poortman Solar?
Producten
Contact
Informatie aanvraag
Dealer support
Routebeschrijving

Kijk ook eens op

Poortman Techniek - Groothandel voor bouw en industrie

PEL Elektrische afrasteringsystemen
mobile
weidebak
regelaar drinkbak op wielen
cattle
onderstel
waterreservoir
energy
solar
weide
sloot
solarpanels
dairy
Panel
drinkbak met zonnepaneel
used
drinkbak voor koeien
Schaftranke
veulen
verplaatsbare
zonnespiegel
pony
mobiele
Energie
mijn
weidedrinkbak
Sonnenenergie
drijfband
wei
pinken
nieuwe
© 2023 Poortman • Vormgeving: Groenewold • Techniek: SkarWebPrivacyverklaring Poortman Techniek